Markéta K. Grešl

Admin a zakladatelka organizace a skupiny Svět non toxic

Žije přes 20 let v Chicagu, USA s manželem, maminka dvojčat. Profesí fotografka portrétů.

Marketa KG.jpg

O problematiku non toxic se začala zajímat kvůli své těžké kontaktní reakci neboli kontaktní dermatitidě, která se jí začala objevovat jako následek opakovaného styku s konzervační látkou methylizothizolinone /a dalšími thiazoliny/. Tato složka jí působila silné zánětlivé reakce a imunitní odpovědi organismu v podobě nepříjemných kožních vyrážek, otoků, pálení, svědění, bolesti, rudých ložisek. Kdo si neumí představit, jak nepříjemné následky způsobuje tento neurotoxický biocid lidem, kteří na něj citlivě reagují, najde informace zde, na naší na skupině v souborech nebo na této zahraniční Facebookové skupině, která sdružuje pacienty s alergií na MIT (Methylizothiazolinone). https://www.facebook.com/Allergy-to-Isothiazolinone-Methylisothiazolinone-and-Benzisothiazolinone-307128722674171/

Lékaři tuto alergii dokáží detektovat pomocí tzv. epikutánních testů a jediná možná prevence je absolutní eliminace styku s touto látkou, kterou ovšem najdete téměř všude, včetně mycích prostředků, zubních past, malby na stěny, čističe koberců. V běžném toxickém prostředí je prakticky všude a téměř se jí nedá vyhnout bez rázných režimových opatření. Aby Markéta mohla běžně fungovat, starat se o rodinu a vypadat jako normální člověk, bylo nevyhnutelné zajistit non toxic domácnost a péči, a to jí přivedlo na tuto cestu, jinak by byla odsouzena k celoživotnímu užívání vysokých dávek kortikoidů a s tím spojenými vedlejšími účinky, které u mnoha pacientů vyústí v tzv. red skin syndrom, těžkou reakci na kortikoidy projevující se rozsáhlými rudými plochami a změnami na kůži. Lékaři jsou v tomto případě zcela bezradní a ponechávají pacienta de facto na pospas následkům předchozí kortikoidové léčby. Tímto bludným kruhem si prošlo mnoho pacientů a mnoho z nich díky tomu pochopilo, že terapie spočívá především na jejich bedrech, na změně životního stylu, kdy musí pacient sám aktivně číst složení přípravků a výrobků, se kterými přichází do styku, a snažit se svůj život změnit tak, aby nenarušoval nadále imunitní systém toxickou chemií.

Na tuto cestu se tedy vydala i Markéta, začala aktivně studovat a edukovat se v non toxic problematice, která byla v té době prakticky zcela v plenkách, informací o alternativních produktech bylo velmi málo, často do této kategorie neznalí lidé míchali pouze rádoby přírodní péči, tedy produkty tzv. greenwashing typu, které se tváří jako čisté, přírodní, naturální, ale je to jen marketingový tah a jejich skutečné složení je obvykle založené na menším či větším podílu alergizujících chemických látek, které nemají s přírodou nic společného.

Svoje zkušenosti z cesty, kterou před vyléčením Markéta prošla, chtěla předat dalším pacientům i lidem, kteří bojují s ekzémem z neznámých příčin. Přála si, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak jsou spotřebitelé často klamáni tvrzením výrobců a firem prodávajících toxickou chemii obsahující kosmetiku a drogerii, aby se lidé začali více zajímat o to, jaké následky může mít neustálý styk s běžnými prostředky a hlavně jaké existují bezpečné alternativy. Proto založila skupinu Svět non toxic, která se v začátku ještě jmenovala Svět cs maminek non toxic a sdružovala pouze ženy.

Z několika mála desítek členů v prvopočátcích se postupně skupina rozrostla do dnešní podoby, prošla velkými změnami, organizační team se rozšířil o další adminy a nápomocné osoby, začala spolupracovat s odborníky ze souvisejících oblastí a dnes je to již komunita čítající více než 35 tisíc členů. Dnes je naše skupina otevřená i mužům a není omezena jen na členy žijící v ČR.

S dalšími členy teamu se postupně pracovalo na sbírání a sestavení informací, které v současné podobě najdete v podobě rozsáhlých souborů na různá témata.

Markéta díky své odvaze mluvit o problematice reakcí na škodlivé látky a aktivně se zapojit v šíření informací dala první impuls k založení této skupiny, které jste také členem, pokud čtete tyto řádky. Díky ní skupina pomohla již mnoha lidem nejen s reakcí na MIT, ale všem, kteří začali vyhledávat zdravější životní styl také v oblasti osobní péče.

Markéta také aktivně podporuje činnost spolku, který vznikl v lednu 2019 jako kooperující organizace skupiny, která si dala za cíl šířit informace o netoxické péči i mimo Facebook, mezi širší veřejnost.

Na skupině se nejvíce věnuje tématům kontaktních reakcí, zejména na MIT, ale i na další látky, složení produktů. Dále se věnuje tématům jako očkování, legislativa v USA, výrobci, firmy, greenwashing.

Prakticky veškerý volný čas mimo rodinu a práci věnuje pomoci skupině a organizaci.


Ing. Katarína Hrivňáková

Admin a odborný poradce organizace a skupiny Svět non toxic

Katarinka.jpg

Žije v Bratislavě. Katarína Hrivňáková je adminem a zároveň odborným poradcem skupiny Svět non toxic a spolku SNT. Často ji můžete vidět na akcích spolku, kde vystupuje jako přednášející a odborná autorita, ale velmi významně pomáhá také přímo na skupině, zaměřuje se primárně na hodnocení složení produktů, problematiku praní, posouzení bezpečnosti chemických látek, certifikace, analýzy, datové listy atd.


Všechna témata, kde je potřeba kontrola a názor odborné autority, procházejí Katčinou revizí. V rámci teamu s ní často konzultujeme složení a veškeré příspěvky, kde je nutné téma konzultovat přímo s chemikem.

Jak již bylo zmíněno, Katarína je profesí inženýrka chemie. Absolvovala nejprve chemickou střední školu a posléze pokračovala ve studiu na vysoké škole chemicko-technologické v oboru polymery, vláknité materiály a kompozity. Po skončení studia pracovala ve výzkumu textilu, následně v oboru kontrola krmiv a výzkum půdy. Po dobu svojí 30leté odborné praxe v laboratořích se setkávala s různými aspekty působení chemických látek nejen na okolní prostředí, ale v konečném důsledku také na zdraví a život člověka.

Proto se ve svém volném čase začala věnovat také edukační a osvětové činnosti, mnoho let se zaměřuje na výrobu přírodních mýdel a workshopy výroby přírodních mýdel a kosmetiky. V současné době jsou její mýdla již certifikovaným produktem nejvyšší non toxic kvality a najdete je pod značkou Alchemix laboratory. Jejich výroba probíhá v Brně, kam Katka často dojíždí pracovat a dohlížet na proces výroby. Každé jedno mýdlo této značky projde její rukou, do každého vtiskne část svojí laskavé péče a osobnosti. Jedná se o ruční výrobu přírodní cestou, která vyžaduje nejen hluboké znalosti v oboru, ale především velké nadšení a lásku k výrobě mýdel a také altruismus, protože tuto práci nejde dělat pro peníze, na výrobě mýdel nikdy nezbohatnete. Je to starodávné řemeslo, které reprezentuje znalosti našich předků předávané z generace na generaci.

Na skupinu se dostala právě díky svému působení v mýdlařině, kde šířila myšlenku non toxic, a dále na skupině nopoo, bezšamponové mytí, kde jako chemik a propagátor non toxic péče musela často vyvracet zažité mýty o bezpečném složení běžných produktů. Právě zde spojily síly s Markétou Grešl a Danou Chapman, která také stála u zrodu skupiny Svět non toxic. Byla přizvána do skupiny SNT a stala se nepostradatelnou posilou a pro mnohé z nás v teamu SNT neocenitelnou studnicí moudrosti a také drahou přítelkyní.

Katarína Hrivňáková žije v současné době v Bratislavě, částečně také v ČR, a je již šťastnou babičkou. Na skupině působí také Katčina dcera Mgr. Martina Hrivňáková, která úspěšně ukončila studium lékařské genetiky a molekulární diagnostiky a věnuje se výzkumu, takže nezapře geny své pracovité maminky.


Pavla Pavlištová

Předsedkyně organizace a admin skupiny Svět non toxic z.s.

Pavla.jpg

Žije střídavě v Pardubicích a Hradci Králové, od r. 1999 je OSVČ a podniká ve vlastní firmě. Celý život zasvětila zvířatům a to jak profesně, tak i soukromě. S partnerem mnoho let aktivně pomáhali sponzorsky i fyzicky kočičím útulkům, několik let poskytovali dočasnou péči opuštěným nebo handicapovaným kočkám, spolupracovali na programech adopční péče. Podporují projekty na ochranu přírody a práva zvířat, starají se o tři kočky osvojené z útulku. Pavla se také mnoho let aktivně zajímá a studuje alternativní terapie, fytoterapii, terapeutickou stravu, tradiční medicínu a kulturu přírodních kmenů a původních kultur. Mnoho volného času věnuje práci na skupině, mimo zaměstnání se profesionálně věnuje hudbě.K problematice non toxic se dostala kvůli svým dlouholetým zdravotním problémům, v 25 letech jí byla diagnostikována endometrióza, kterou lékaři léčili konvenčně, zejména silnou hormonálně syntetickou léčbou. Terapie takto vedená jí však způsobila vážné zdravotní problémy. K přetrvávajícím potížím spojeným s endometriózou se postupně přidala narušená imunita, opakované záněty, infekce, kožní kontaktní reakce, ekzémy. Více než rok se přesvědčovala o tom, že kožním lékařem indikované postupy čítající opakované antibiotické a kortikoidní masti nevedly k ústupu potíží, ale spíše ke zhoršování stavu. Vypozorovala, že na mnoho chemických látek reaguje silným podrážděním, přesto lékařka trvala na používání farmak a lékárenské kosmetiky za nemalé ceny. Vše bez efektu. Po těchto peripetiích si Pavla uvědomila, že konvenční dermatologickou ani gynekologickou léčbu již nechce dále následovat a ztratila v tento standardní postup léčby důvěru.

Vydala se na nejistou cestu samoléčby. Postupně si uvědomila, že k terapii je nutno přistupovat celostně, protože standartně vedená léčba jí přinesla více potíží, než komfortu. Snažila se tedy definitivně převzít zodpovědnost za své zdraví. Dlouhá cesta k vyléčení vlastními silami se nakonec vyplatila. Již během prvního roku na skupině non toxic se Pavla zcela zbavila ekzému, vypozorovala reakce na některé chemické látky, pustila se do kompletní změny domácnosti a péče v duchu filozofie non toxic a nikdy nepochybovala o tom, že to má smysl.

Velký obrat Pavla zažila po zhruba dvou letech non toxic péče, kdy ustoupily nesnesitelné bolesti spojené s endometriózou, se kterými si lékaři 18 let neuměli poradit. Stav se postupně stále zlepšoval i v mnoha jiných směrech. Mezitím již Pavla působila jako admin v teamu non toxic a rozhodla se věnovat mnoho svého času také pomoci ostatním členům skupiny.

Dnes se Pavla považuje za zcela vyléčenou z endometriózy. Také opakované infekce, ekzém a záněty zmizely, imunita se velmi zlepšila.

Pavla se na skupině podílí na tvorbě souborů, zaměřuje se na složení, suplementaci, ekzémy, imunitu, stravu. Svoje zkušenosti s non toxic životem předává dál také na přednáškách a besedách, podílí se na organizaci a realizaci aktivit spolku.


Mgr. Markéta Kolací Mašková

Admin skupiny organizace Svět non toxic z.s.

Market KM.jpg

Žije ve středních Čechách, tělem i duší knihomolka, vystudovaná překladatelka, t.č. středoškolská učitelka angličtiny a ruštiny, milující matka a manželka.

Zlomovým bodem v netoxickém životě byl pro ni rok 2016, kdy po své (v té době ještě dost konvenční) léčbě ekzému hledala spřízněné duše. Jednoduchost, dostupnost a ohleduplnost ke zdraví a životnímu prostředí udělaly z NT jednu z Markétiných životních priorit.

Ve Světě non toxic se specializuje především na složení výrobků, domácí výrobu (jednoduché) kosmetiky a drogerie (prací prášky, čisticí prostředky, mýdla aj.), organizaci NT srazů a přednášek a tvorbu textů. Podílí se také na korekturách souborů a textů pro veřejnost či překládání zahraničních zdrojů.